Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  19 (Imperia raknar)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Avkoloniseringa
   
  19. IMPERIA RAKNAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Avkoloniseringa

I åra etter den andre verdskrigen måtte kolonimaktene gi slepp på koloniområda sine, og fleire nye nasjonalstatar såg dagens lys. Under kan du lese om korleis koloniane i Afrika blei sjølvstendige.

  1. Kva var årsakene til at avkoloniseringa tok til etter den andre verdskrigen?
  2. Kva motiv hadde Sovjetunionen og USA for å støtte avkoloniseringa?
  3. Kva skjedde under Suezkrisa?
  4. Kva var grunnen til at somme land tviheldt på koloniane sine?
  5. Kva problem har landa i Afrika møtt på grunn av den politikken kolonimaktene har ført?

Nettstader

https://snl.no/Afrika#-Historie
Om afrikansk historie, finn avnsitt om avkolonisering. Frå Store norske leksikon.

http://www.temaweb.net/sider/Perioder/1960-80_Verda/Historie60V/historie60v.html#1
Utdrag fra nettstedet temaweb.net. Oversikt over verdenshistorien i perioden 1960–1980. «Slutten på koloniveldet» og «Afrika» er relevant her.

http://www.snl.no/Suez-konflikten
Om Suezkonflikten. Frå Store norske leksikon.

http://go.hrw.com/hrw.nd/gohrw_rls1/pKeywordResults?keyword=st9%20africa%201945
Kart over Afrika i 1945. Kartet er ordna slik at oppdelinga til kolonimaktene av Afrika går tydeleg fram.
 

 

« Attende