Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  20 (En todelt verden)   >  Til læreren  >  Kildeopplegg  >  Marshallhjelpen - motiv
   
  20. EN TODELT VERDEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Marshallhjelpen - motiv

Hvilke motiver hadde USA for å gi marshallhjelp til Europa? Opp gjennom årene har det vært pekt på mange og ulike motiver. Historikeren John Gimbel har oppsummert dem slik:
  • Marshallhjelpen var et humanitært program for å bistå europeisk gjenoppbygging og hjelpe nødlidende.
  • Marshallhjelpen var et program for å fremme fred, frihet og velstand.
  • Marshallhjelpen var et økonomisk program for å gjenreise Europas finansielle, fiskale og politiske stabilitet; for å stimulere verdenshandelen, for å utvide amerikanske markeder, for å unngå en indre amerikansk depresjon. Den var et middel for å skape et multilateralt handelssystem dominert av amerikanske kapitalister; og for å bevare det kapitalistiske hegemoni over de land som senere skulle bli den tredje verden.
  • Marshallhjelpen har også blitt sett på som Trumandoktrinens naturlige fortsettelse: Et program for å stoppe kommunismen, for å tiltrekke seg de sovjetiske satellittene og for å stoppe russerne.
  • Marshallhjelpen var et program som lovet reduserte militærutgifter i framtida, men som også skulle sikre USA strategisk viktige råvarer og gi tilgang på militære baser i utlandet.
  • Marshallhjelpen var et program for å fremme integrasjon i Europa, for å redusere nasjonalisme og for å fremme europeisk føderasjon. Den hadde muligens som mål å etablere en europeisk union.
Kilde: John Gimbel: The Origins of the Marshall Plan.

« Tilbake