Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  20 (Ei todelt verd)   >  Til læraren  >  Undervisningsopplegg  >  «Wind of Change» (Scorpions)
   
  20. EI TODELT VERD
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

«Wind of Change» (Scorpions)


Kompetansemål

Elevane skal kunne
  • gi eksempel på korleis ulike uttrykk innanfor musikk, arkitektur eller biletkunst i ein tidsperiode kan sjåast i samanheng med utviklinga på andre samfunnsområde
  • vurdere kva ulike ideologiar har hatt å seie for menneske, politiske rørsler og statsutvikling på 1900-talet

Det følgjande er eit forslag til korleis ein kan undervise om den kalde krigen med litt ironisk humor og på ein relativt ukomplisert måte.
 
Den kalde krigen er ein epoke som dei fleste lærarar har førstehandskjennskap til. For elevane er det derimot ofte eit ukjent, eller i alle fall fjernt, omgrep. Men denne epoken er vi så heldige å ha mykje kjeldemateriale frå, og spesielt kjeldemateriale av den typen elevar kjenner frå før. Actionfilmar, krigsfilmar, bilete og populærmusikk kan brukast som kjelder.
 
Eit godt eksempel er songen «Wind of Change» med den tyske heavyrockgruppa Scorpions. Songen kom ut i 1990 og fortalde om den stemninga som rådde i Europa på den tida. Utgivinga er den mest selde singelplata nokon gong i Tyskland, og songen blei nr. 1 på hitlistene i store delar av den vestlege verda. Nettopp derfor er det sannsynleg at elevane har hørt han før. Samtidig kan ein trygt seie at produksjonen ikkje heilt har halde seg gjennom tida. «Wind of change» representerer ein musikkstil og -sjanger, vondsinna kalla puddelrock, som er alt anna enn trendy i dag. Eit kjenneteikn er at stilen er ganske pompøs og enkel. Intro-en, som er dominert av plystring av hovudtemaet i songen, har blitt kåra til noko av det drygaste innanfor powerballade-sjangeren. Nettopp derfor vil ein kunne møte humor og engasjement blant elevane, og spesielt hos dei musikkinteresserte.
 
Teksten er nokså banal og lett forståeleg, og berre nokre få omgrep bør forklarast. Derfor kan elevar som vanlegvis ikkje er så sterke eller motiverte, møte denne kjelda og meistre tolkinga av henne. Kanskje vil kjelda også vekkje interesse for vidare lesing om glasnost og perestrojka.

Korleis kan ein arbeide med denne teksten?
Først bør ein gjennomgå vanskelege ord og uttrykk i samla klasse. Deretter kan elevane arbeide med teksten og med det som står om den kalde krigen i læreboka. Vi anbefaler også sterkt at låten blir spela i originalversjon. Her kan du finne musikkvideoen til låten.
 
Forslag til spørsmål til elevane:
  1. Kva gir teksten uttrykk for?
  2. Kvar ser vi referansar til slutten på den kalde krigen?
  3. Kvifor blei denne låten så enormt populær?
  4. Kva rolle spelar det at det er eit tysk band som framfører songen?
Ordforklaringar:
the Moskva: elv i Moskva
Gorky Park: fritidspark i Moskva
balalaika: tradisjonelt russisk strengeinstrument


Wind of Change
Tekst: Klaus Meine
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change
 
The world closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future‘s in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change
 
Chorus:
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
 
Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever
 
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
 
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
 
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
 
The wind of change blows straight
Into the face of time
Like a stormwind that will ring
The freedom bell for peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say
 
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
 
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change 

« Attende