Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  21 (Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Norge)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Kildekritikk
   
  21. ETTERKRIGSTID OG SOSIALDEMOKRATISK ORDEN I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Kildekritikk


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn
  • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945
  • gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag
  • gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse
  • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden

Når en har kommet så langt i historien, nærmer det seg ofte slutten av skoleåret. Elevene bør ha trening i kildekritikk og kunne vise forståelse for at historien kan framstilles på forskjellige måter. Nettopp dette kan de arbeide med for å lære mer om denne epoken. Kildetilfanget, både når det gjelder primærkilder og litteratur, er enormt. En oppgave kan være å finne andre, kanskje kontroversielle, kilder som gjelder etterkrigstida, og å sammenlikne dem med det læreboka sier om enkelte emner, for eksempel velferdsstaten og kvinnens stilling.

Eksempler på kilder:
Oppgaver:
  • Be elevene studere hvordan kildene skiller seg fra hverandre. Ordbruken er viktig, og verdisynet bør også komme klart fram.
  • Denne oppgaven kan være et utgangspunkt for elevene til å finne ut mer om hvordan politikere og forfattere kan bruke historien til å fremme egne politiske syn.
  • Oppgaven egner seg også til diskusjon: Bør lærebøker tilstrebe et nøytralt verdisyn, eller kan det være et poeng for en lærebok å skape debatt?
« Tilbake