Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  21 (Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Norge)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Halvard Lange om NATO
   
  21. ETTERKRIGSTID OG SOSIALDEMOKRATISK ORDEN I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Halvard Lange om NATO

Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
  • gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse
  • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945
  • undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver

Lydklippet dreier seg om Atlanterhavspakten, som senere skulle bli til NATO-avtalen. I læreboka står det (side 361): «Både før og etter denne avgjørelsen var det stor diskusjon.» La elevene spille denne diskusjonen slik de tror den foregikk. Det krever selvsagt at elevene setter seg grundig inn i argumentene som ble brukt.

Del klassen i to. Den ene delen er for og den andre imot norsk medlemskap i NATO, eller den ene delen er enig og den andre er uenig i det Lange sier i talen. Deretter gjennomfører klassen en debatt.

http://virksommeord.uib.no/taler?id=3523
"Atlanterhavspakten (2)". Tale ved Arbeiderpartiets landsmøte 19.2.49. Fra "Virksomme ord".

« Tilbake