Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  22 (Vekstkritikk og norsk oljeeventyr)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Historiske nyhetssaker (kapittel 21, 22 og 23)
   
  22. VEKSTKRITIKK OG NORSK OLJEEVENTYR
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Historiske nyhetssaker (kapittel 21, 22 og 23)


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945

Oppgave
Mange skoler har tilgang til A-tekst. Det er en uvurderlig ressurs med en mengde historiske kilder til nær historie. I arbeidet med disse tre kapitlene kan en be elevene om å finne en tilfeldig avis fra perioden 1965–1990. Gi dem et årstall hver, og be dem finne avisa som kom ut på fødselsdatoen deres det året (minn dem på at aviser ikke kom ut på søndager i denne perioden). Be dem finne en nyhetssak som de kan relatere til noe som står i læreboka. De skal lage en kort presentasjon om nyhetssaken, som skal legges fram for klassen. Det er viktig at de ikke bare presenterer enkeltsaken, men også forklarer hvorfor den er en del av et historisk viktig fenomen. På den måten øver elevene seg på å sette saker inn i en historisk sammenheng og på å se det store bildet. Til slutt kan elevene også bestemme seg for om den saken de har valgt, er en sosial, politisk, økonomisk eller kulturell hendelse.

« Tilbake