Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  23 (Liberalisering og jappetid i Norge)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Gro Harlem Brundtland (kapittel 23 og 25)
   
  23. LIBERALISERING OG JAPPETID I NORGE
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Gro Harlem Brundtland (kapittel 23 og 25)


Kompetansemål

Elevene skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale
  • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger
  • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945


Oppgave
Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og hennes arbeid for miljøvern.

Målet for arbeidet med dette klippet bør være å finne ut mer om Gro Harlem Brundtland og om hvilken betydning Brundtland-kommisjonen hadde for miljøvern i 1980-årene. Siden det dreier seg om så nær historie, bør elevenes hovedkilde være Internett. Prøv å få elevene til å øve seg på å lete effektivt og fornuftig. Det kan være hensiktsmessig å be dem unngå Wikipedia – for variasjonens skyld, om ikke annet.

Mange elever vet nok ikke hvem Gro Harlem Brundtland er, så de bør først finne ut hvem hun er, og hvilken rolle hun spilte i 1980-årene, både i norsk politikk og internasjonalt.

Som hovedoppgave kan elevene finne ut mer om Brundtland-kommisjonen og den endelige rapporten som det blir snakket om i klippet. Kanskje de kan finne utklipp fra den på Internett, som de kan vurdere kildekritisk som en primærkilde. Deretter kan de se på virkningene av rapporten. Hvordan ble den tatt imot? Ble det debatt om rapporten? Hva ble gjort med den? La elevene finne ut av dette. Deretter kan de lage en veggavis eller en Glogster.

Elevene kan også arbeide med arven etter kommisjonen. Den kan sammenliknes med dagens kamp mot klimatrusselen. Hva er likt, og hva er annerledes?


Nettsteder:

https://www.nrk.no/skole/?mediaId=10398&page=search&q=gro%20harlem%20brundtland
"Gro leder FNs miljøkommisjon". Fra NRK Skole

 

« Tilbake