Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Til læreren  >  Kildeopplegg  >  Ulike syn på Afrikas økonomiske problemer
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Ulike syn på Afrikas økonomiske problemer


Landene i Afrika sør for Sahara kommer dårlig ut på oversikter som måler økonomisk styrke, grad av industrialisering, utdanningsnivå og helse. Vi har hentet noen setninger fra to kjente norske historikere som skriver om problemene i afrikansk økonomi.

"Industriell produksjon krever en bestemt form for disiplin: planlegging, punktlighet i forhold til klokke og kalender, orden på arbeidsstedet, nøyaktighet, påpasselighet, personlig ansvarsfølelse overfor maskiner og instrumenter … Mye av dette var fremmede koder i forhold til holdninger som stammet fra det selvbergende bondesamfunn, i Afrika, som i andre deler av verden."

Fra Jarle Simensen: Afrikas historie, 1996


"I dag er det en tendens i vår del av verden til at vi fraskriver oss ansvaret for slavehandel, kolonisering og en forvridd verdensøkonomi. Innsikt i hva som har hendt gjennom historien, blir i et slikt perspektiv en uvelkommen påminnelse om at det er en klar sammenheng mellom rikdom i Nord og fattigdom i Sør. Ofte diskuteres det også om det er fascismen eller kommunismen som bærer ansvaret for de verste forbrytelsene i vår tid. Etter min grunn er det liten grunn til å overse imperialismens og kolonialismens herjinger når et samlet regnestykke skal settes opp. Vi taler heller ikke bare om historie og fortid, men om røttene til de økonomiske maktforholdene som kjennetegner verden i globaliseringens tidsalder. Her er det både vinnere og tapere, og de som kommer aller dårligst ut er fattigfolk i Afrika."

Fra Tore Linné Eriksen: Temaheftet Afrika, 2000

  1. Hva slags kilder er dette?
  2. Når og hvor er kildene fra?
  3. Hva forteller kildene om?
  4. Hvilken nytte har vi av kildene når vi studerer Afrikas økonomiske problemer?
  5. Hva kan du si om forfatterne med bakgrunn i de to kildene?
« Tilbake