Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Økonomisk utvikling i ulike deler av verden etter 1945 (kapittel 19, 20 og 24)
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Økonomisk utvikling i ulike deler av verden etter 1945 (kapittel 19, 20 og 24)


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted
  • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945

Opplegg
Et gjennomgående tema i Portal er økonomisk utvikling og betingelsene som kan fremme og hindre økonomisk vekst. Hvordan skal vi forklare at noen land, for eksempel Norge, har oppnådd en nærmest eventyrlig levestandard, mens folk i andre deler av verden knapt nok får dekt sine mest grunnleggende behov?

Opplegget som følger, kan gjerne gjennomføres som en slags oppsummering på slutten av året, slik at en kan bruke stoff som er blitt gjennomgått tidligere. De mest aktuelle kapitlene er 19, 20 og 24. Generell kunnskap om for eksempel den industrielle revolusjonen og nyere norsk historie kan også være nyttig.

Opplegget innledes med en klassediskusjon, der elevene oppfordres til å reflektere på egen hånd om hvorfor noen land oppnår økonomisk vekst, mens andre ikke gjør det. I denne fasen skal de ikke bruke Internett eller andre kilder, men komme med sine egne ideer.

Deretter deles klassen inn i grupper der hver person i gruppa tar for seg utviklingen i ett land i ulike deler av verden, for eksempel Sør-Korea (Øst-Asia), Pakistan (Sør-Asia), Norge (Vest-Europa), Somalia (Afrika) og Guatemala (Latin-Amerika).

Årsaker til økonomisk utvikling:
  • naturressurser, geografiske forhold
  • kulturelle forhold, religion, mentalitet
  • utenrikspolitiske forhold
  • indre politiske forhold
Opplegget avsluttes med en felles diskusjon der elevene sammenlikner resultatene sine. Hva mener de nå er de viktigste årsakene til de store økonomiske forskjellene i verden?

« Tilbake