Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)   >  Til læraren  >  Kjeldeopplegg  >  Ulike syn på økonomiske problem i Afrika
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Ulike syn på økonomiske problem i Afrika

Landa i Afrika sør for Sahara kjem dårleg ut på oversikter som måler økonomisk styrke, grad av industrialisering, utdanningsnivå og helse. Vi har henta nokre setningar frå to kjende norske historikarar som skriv om problema i afrikansk økonomi.

"Industriell produksjon krever en bestemt form for disiplin: planlegging, punktlighet i forhold til klokke og kalender, orden på arbeidsstedet, nøyaktighet, påpasselighet, personlig ansvarsfølelse overfor maskiner og instrumenter … Mye av dette var fremmede koder i forhold til holdninger som stammet fra det selvbergende bondesamfunn, i Afrika, som i andre deler av verden."

Frå Jarle Simensen: Afrikas historie, 1996


"I dag er det en tendens i vår del av verden til at vi fraskriver oss ansvaret for slavehandel, kolonisering og en forvridd verdensøkonomi. Innsikt i hva som har hendt gjennom historien, blir i et slikt perspektiv en uvelkommen påminnelse om at det er en klar sammenheng mellom rikdom i Nord og fattigdom i Sør. Ofte diskuteres det også om det er fascismen eller kommunismen som bærer ansvaret for de verste forbrytelsene i vår tid. Etter min grunn er det liten grunn til å overse imperialismens og kolonialismens herjinger når et samlet regnestykke skal settes opp. Vi taler heller ikke bare om historie og fortid, men om røttene til de økonomiske maktforholdene som kjennetegner verden i globaliseringens tidsalder. Her er det både vinnere og tapere, og de som kommer aller dårligst ut er fattigfolk i Afrika."

Frå Tore Linné Eriksen: Temaheftet Afrika, 2000

  1. Kva slags kjelder er dette?
  2. Når og kvar er kjeldene frå?
  3. Kva fortel kjeldene om?
  4. Kva nytte har vi av kjeldene når vi studerer dei økonomiske problema i Afrika?
  5. Kva kan du seie om forfattarane med bakgrunn i dei to kjeldene?
« Attende