Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  25 (Mennesker og miljø)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Miljøutfordringer
   
  25. MENNESKER OG MILJØ
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart og grafer
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Miljøutfordringer


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet
  • undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet

Oppgave
I mange klasser er det en eller flere elever som engasjerer seg sterkt i miljøsaken, og utfordringen i dette tilfellet er å knytte miljøspørsmål til historien. Be elevene lese igjennom dagens aviser – hva står det om miljøproblemer i dag? Er det regionale, nasjonale eller internasjonale miljøproblemer? Er det nødvendig med internasjonalt samarbeid for å løse noen av dem? Kapittelet i læreboka i nyere historie peker på årsakene til dagens miljøutfordringer. Elevene kan kanskje arbeide i grupper med de ulike miljøproblemene? Produktet kan være en Glogster eller en veggavis.

Eksempler på emner
  • Ørkenspredning: Hva er årsaken? Hva har blitt gjort for å stoppe utviklingen? Dersom den globale oppvarmingen fortsetter (uavhengig av hva årsakene er), hva er spådommene når det gjelder ørkenspredning? 
  • Sur nedbør: Hva er årsaken? Hva har blitt gjort for å stoppe utviklingen? Hvor i verden er sur nedbør et problem?
  • Smog: Hva er smog? Hva har blitt gjort for å redusere forekomsten av smog? Hvordan har disse tiltakene fungert? I hvilken grad har de vært tilfredsstillende? 
  • Hva er global oppvarming? Har problemet tidligere vært diskutert?

« Tilbake