Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  26 (Fred og konflikt i en globalisert verden)   >  Til læreren  >  Undervisningsopplegg  >  Konflikter – årsaker og konsekvenser
   
  26. FRED OG KONFLIKT I EN GLOBALISERT VERDEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Konflikter – årsaker og konsekvenser


Kompetansemål

Elevene skal kunne
  • undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver
  • finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted
  • undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet

Kapittel 26 skisserer fire faktorer som har påvirket naturmiljøet: befolkningsvekst, økonomisk vekst, økt bruk av fossile energikilder og økt urbanisering. I denne sammenhengen ønsker vi å få elevene til å tenke litt på mulige konflikter som følge av disse faktorene. Her er det ingen klare svar, og det vil kanskje være hensiktsmessig å be elevene lage et radioprogram eller en paneldebatt der de diskuterer både årsaker, trolige utviklinger og konflikter og også mulige løsninger på problemene. Grupper på 3–4 elever kan fint lage et kvarters radioprogram der de tar for seg disse temaene. Hvis de vil lage en paneldebatt, er det viktig at noen får i oppgave å holde innlegg først, slik at det er noe å diskutere.

Oppgaver
  1. Befolkningsvekst: Hvordan kan befolkningsvekst føre til internasjonale konflikter?
  2. Økonomisk vekst: Hva skjer med miljøet når en milliard kinesere og en milliard indere skal ha like høy levestandard som befolkningene i Europa og Nord-Amerika? Er det mulig? Er det moralsk forsvarlig? Grunngi svaret ditt.
  3. Økt bruk av fossile energikilder: Hva skjer når oljen tar slutt? Hvordan hadde Norge sett ut i dag dersom landet ikke hadde olje- og gassressurser? Hva ville vi leve av? Hvor høy levestandard ville vi ha?
  4. Økt urbanisering: Hvem produserer maten vi spiser? Hvordan vil matproduksjonen bli i framtida? Er det mulig å mette oss alle?
Til alle oppgavene
  • Hvordan kan disse utviklingstrekkene føre til miljøproblemer og også internasjonale konflikter?
  • På hvilken måte er en globalisert verden en styrke når det gjelder å få bukt med internasjonale konflikter og problemer?

« Tilbake