Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  26 (Fred og konflikt i ei globalisert verd)   >  Arbeidsoppgåver  >  Nettoppgåver  >  Ein dagsaktuell konflikt
   
  26. FRED OG KONFLIKT I EI GLOBALISERT VERD
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Ein dagsaktuell konflikt

Det er dessverre mange pågåande konfliktar i verda, og media rapporterer frå desse konfliktområda med jamne mellomrom, særleg når konfliktane forverrar seg, eller når fredsforsøk mislykkast – eller lykkast.

Ta utgangspunkt i ein konflikt som har vore omtalt i norske medium i den siste tida. Hugs å vere kritisk til informasjonen du finn når du søkjer på Internett.
  1. Kvifor har denne konflikten vore omtalt i media i den siste tida?
  2. Kva er bakgrunnen for konflikten – kven er dei ulike partane, og kva er dei usamde om?
  3. Korleis har denne konflikten utvikla seg gjennom historia?
  4. Kva har verdssamfunnet gjort for å prøve å få til ei løysing på denne konflikten?
  5. Kva konsekvensar har konflikten fått for befolkninga – og for resten av verda?
« Attende