Du er her: Hovedsiden  >  Nyere historie  >  Nyere historie  >  27 (Brennpunkt Midtøsten)   >  Til læreren  >  Kildeopplegg  >  Palestina og flyktningspørsmålet
   
  27. BRENNPUNKT MIDTØSTEN
 
Arbeidsoppgaver
 
Test deg selv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læreren
 

Palestina og flyktningspørsmålet

Ulike syn: Ble Palestina-araberne jaget ut av sitt hjemland, eller drog de frivillig?

Et av de mest kompliserte spørsmålene i konflikten mellom israelere og palestinere er flyktningspørsmålet. Har de om lag 750 000 flyktningene fra krigen i 1948–1949 og etterkommerne deres rett til å flytte tilbake eller rett til landet i det hele tatt? Rettslig spiller det stor rolle om den arabiske befolkningen i Palestina flyktet frivillig, eller om folk ble fordrevet av israelerne. Den moralske belastningen for Israel blir også mindre dersom det kan dokumenteres at palestinerne drog frivillig. Les kildene under og svar på spørsmålene.

"… Flyktningene dro fra sine hjem, butikker, kontorer og etterlot seg alt, skrent av jødenes massakrer i Dir Jassin og andre arabiske landsbyer. De aller fleste hadde ikke engang tid til å ta med seg klær eller andre personlige eiendeler. Jødene ødela ikke bare arabiske hus, men også offentlig eiendom. De brøt seg inn i private hus og kontorer, plyndret dem for møbler og annet innbo og ødela alt de ikke kunne bære med seg. De tok alt inventar i butikker og varelagre. De tok arabiske personbiler, lastebiler og andre kjøretøyer. Den 6. juni 1948 meddelte de jødiske lederne med rystende frekkhet at jødene ville beslaglegge alle arabiske bygninger og eiendommer over alt der de kunne komme til. Arabiske hjem og bygninger er nå bebodd av jøder…"
Den arabiske høykomité, til FNs generalsekretær 6. august 1948. Fra Svend Holm-Nielsen: Retten til Palestina, København 1975, oversatt av forfatteren

"… Det mest iøynefallende resultat av arabernes krig mot Israel og nederlaget deres var den arabiske befolknings masseflukt til landene omkring.

I krigens første fase var det ikke stor bevegelse. Om lag 30 000 arabere, hovedsakelig fra de mer velstående sosiale lag, reiste til nabostatene for å avvente utfallet av krigen. … Den senere masseflukten nådde sitt høydepunkt faktisk før opprettelsen av staten Israel, tidlig i 1948, så snart appelsinhøsten var over. Den begynte etter uttrykkelige ordrer fra arabiske offiserer og politiske ledere. De forsikret folk om at evakueringen til de arabiske nabolandene ville bli kortvarig, og at de snart ville få en pen andel i byttet …

De arabiske lederne hadde tre mål med oppfordringen til flukt: å rydde landsbyene og de tilstøtende veiene for den arabiske hæren som rykket fram, å gjøre krigens realiteter tydelige for den arabiske befolkningen i landene omkring og sikre seg deres støtte til videre krigføring, og endelig å gjøre det klart for den øvrige verden at ingen araber var innstilt på å finne seg i opprettelsen av staten Israel og i å leve under dens styre…"
Fra den israelske regjeringens publikasjon The Arabs in Israel, 1955, oversatt til norsk av forfatteren

"Den palestinske flukten hadde ikke én, men mange årsaker. Flukten ble først og fremst framtvunget av krigens utvikling og arabisk redsel for jødiske overgrep. Det fins mange eksempler på den israelske hærens brutale framferd og på israelsk «rensning» av arabiske områder. Det skjedde lokalt under ledelse av militære befalsmenn. Statsminister Ben-Gurion selv ville ha så få arabere som mulig innenfor staten Israels grenser, men det ser ikke ut til at han har gitt noen klar ordre til dette. Men fordelene med palestinernes flukt ble fort klare for de israelske lederne: en slapp en potensiell femtekolonne, og de områdene og bostedene som palestinerne hadde forlatt, kunne gis til jødiske innvandrere fra Europa og fra den arabiske verden. Da krigen var slutt i 1949, hadde om lag 350 arabiske bosettinger og landsbyer blitt jevnet med jorda. Samtidig hadde 133 nye jødiske bosettinger blitt etablert."
Fra Sune Persson: Palestinakonflikten, Lund 1994, oversatt til norsk av forfatteren

  1. Den første kilden er skrevet av palestinere. Hvilken forklaring gir den på flyktningspørsmålet?
  2. Den andre kilden er israelsk. Hva er årsakene til flukten ifølge denne kilden?
  3. Den tredje teksten er skrevet av en svensk Midtøsten-ekspert. Hvordan forklarer han flukten?
  4. Oppfatter du kildene som pålitelige?
« Tilbake